Copyright by Andrzej Golonka
 

Wychowanie Fizyczne - program szkolenia:
Warsztaty te adresowane są do wszystkich nauczycieli ze szkół i przedszkoli specjalnych i integracyjnych, a szczególnie do tych którzy prowadzą zajęcia ruchowe z Osobami autystycznymi.
Skorzystają również te Osoby, które tego typu zajęcia prowadzą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Zapraszamy Państwa na warsztaty szkoleniowe Pt:

WYCHOWANIE FIZYCZNE OSÓB Z AUTYZMEM
(oraz z niepełnosprawnością intelektualną)

Prowadzi: mgr Andrzej Golonka
Program:
1. Konstruowanie programu nauczania
* Diagnoza umiejętności motorycznych
* Strefy najbliższego i dalszego rozwoju
Cel- zapoznanie uczestnika z zasadami tworzenia planu nauczania


2. Planowanie i prowadzenie lekcji (tworzenie schematów)
* Przygotowanie do lekcji WF
* Rozgrzewka
* Część główna
* Zakończenie
Cel- tworzenie osnowy lekcji WF na podstawie wyników diagnozy umiejętności motorycznych ucznia, przedstawienie cech charakteryzujących poszczególne części lekcji WF Osób z Autyzmem


3. Wspomaganie rozwoju
* Podpowiadanie
* Nagradzanie
Cel- wprowadzenie uczestnika do nauczania poprzez strukturyzację sytuacji, autokontrola podczas wydawania poleceń, wprowadzenie do świadomego i kontrolowanego używania podpowiedzi w nauczaniu WF, wprowadzenie do celowego korzystania z nagradzania.

Przygotowanie:strój sportowy, materiały do pisania.

Możliwe jest przeprowadzenie Warsztatów z WF w Waszej Szkole w umówionym terminie.


Pobierz program warsztatów
w formacie pdf

Cena 123 zł (dla studentów zniżka- proszę pytać!)

Zapraszamy na a tam pierwsze materiały szkoleniowe do pobrania. Wybrane materiały również tu:

Chętnych na kolejną
edycję kursu
prosimy o

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem darmowej ORANGE BRAMKI SMS

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=