Copyright by Andrzej Golonka
 


Andrzej Golonka

Ukończyłem Rehabilitację Ruchową (Fizjoterapię) w Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W 1997 roku zaczęła się moja praca z Osobami autystycznymi.
W pierwszym roku pracy przeszedłem podstawowe szkolenie z terapii behawioralnej. Aby uzyskać pełne uprawnienia do pracy edukacyjnej z osobami upośledzonymi umysłowo ukończyłem kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
W szkole dla dzieci i młodzieży autystycznej pracuję jako nauczyciel WF.
Prowadzę nauczanie indywidualne (osoby które ze wzgldu na duży pozim agresji nie nadają się do pracy w klasie)
Współpracuję okresowo z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami prowadząc zajęcia ruchowe dla dorosłych Osób autystycznych.
Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzę kursy dla nauczycieli z zakresu Wychowania Fizycznego Osób autystycznych oraz pracy w trudnych warunkach- z osobami agresywnymi.
Praktykuję czynnie jako rehabilitant i masażysta. Specjalizuję się w rehabilitacji neurologicznej osób dorosłych, rehabilitacji narządu ruchu.
Jestem trenerem technik pracy umysłowej.
Oto mój adres E-mail:
 
ag.rejestracja@yahoo.plMarcin Michalski


 
Nazywam się Marcin Michalski. Ukończyłem studia wyższe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Oligofrenopedagogika. Od 16 lutego 1997 r . pracuję w Zespole Szkół nr 13 w Krakowie przy ulicy Szopkarzy 6 (niegdyś Ośrodek Terapeutyczno Szkolny dla Osób z Autyzmem przy ulicy Bałuckiego 6 w Krakowie), gdzie pełnię funkcję nauczyciela rewalidacji indywidualnej, nauczania indywidualnego oraz nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Placówka moja specjalizuje się w pomocy osobom z autyzmem i sprzężeniami typu niewidzenie, niesłyszenie. Przewodnim tematem moich zainteresowań są sposoby pomocy osobom przejawiającym zaburzenia w zachowaniu. W szkole zajmuje się od wielu lat ta działalnością, w ramach której opracowałem procedury postępowania w najtrudniejszych przypadkach. Wdrożyłem system wczesnego reagowania, polegający na przepracowywaniu zgłoszonych przypadków poważnych zaburzeń zachowania oraz przeprowadziłem szkolenia na forum rad pedagogicznych w szkole własnej i w innych placówkach na terenie Polski. Działalność oświatowa w formie spotkań warsztatowych zajmuje dużą część mojej działalności. Szkolenia kadry pedagogicznej rozpoczynałem w ówczesnym WOM-ie w Krakowie. Do obecnej chwili w ciągu siedmiu lat przeprowadziłem kilkadziesiąt szkoleń praktycznych promując własną placówkę. Promocja szkoły odbywa się również poprzez stworzenie i prowadzenie domowej strony internetowej www.m-michalski.com.pl
Strona ta zawiera aktualne informacje związane z placówką. Poszukując nowych rozwiązań w zakresie mojej pracy, a przy okazji realizując zainteresowania podróżnicze, odbyłem dwie wizyty robocze w stolicach Islandii oraz Mongolii. Wizyta w Reyjkjaviku i współpraca z Icelandic Autistic Society zaowocowała: szkoleniem n/t systemu pomocy osobom aut. dla pracowników mojej szkoły oraz  publikacjami artykułu n/t form pomocy osobom autystycznym na Islandii.

Podpatrzone sposoby pracy z osobami zaburzonymi wdrożyłem z powodzeniem we własnej placówce. Zostały one wykorzystane jako element przygotowania pro zawodowego uczniów naszego gimnazjum i są ciągle udoskonalane. Wizyta w Ułanbator w szkole dla osób niewidzących i niesłyszących miała charakter promocji własnej szkoły i była wstępem do nawiązania dalszej współpracy. W 2006 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą. W ramach studiów została sporządzona „ Analiza strategiczna szkoły na lata 2006-2011”, z której wnioski posłużą ulepszeniu jakości pracy w placówce.

mail: nordx@poczta.fm

 

 

Zapraszamy na a tam pierwsze materiały szkoleniowe do pobrania. Wybrane materiały również tu:

Chętnych na kolejną
edycję kursu
prosimy o

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem darmowej ORANGE BRAMKI SMS

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=