Copyright by Andrzej Golonka
 

Agresja u Osoby z autyzmem to duże wyzwanie dla wszystkich, którzy przebywają z nią w domu i w szkole. 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, nauczycieli
i rodziców Osób Autystycznych.

Program dwudniowego szkolenia podstawowego (5+5 godzin).

Dzień pierwszy
  • Charakterystyka osób z autyzmem pod kątem problematycznych zachowań w świetle DSM IV Analiza przyczyn niepowodzeń w interakcjach z osobami przejawiającymi zachowania agresywne, autoagresywne i inne. (film ukazujący zróżnicowane sytuacje trudne w pracy z w/w osobami)
  • Zasady doboru podstawowych umiejętności w terapii trudnych zachowań.
Aspekty ingerowania w zachowania trudne.
Dylematy towarzyszące ingerencji w zaburzone zachowania ucznia.
  • Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem technicznych środków w świetle pracy z osobą agresywną i autoagresywną (film)
Rola wzmocnień w redukowaniu trudnych zachowań i nauce zachowań alternatywnych.
Nagrody, kary, wygaszanie- pozytywne i negatywne aspekty ich stosowania.
  • Analiza materiałów filmowych pod kątem zastosowanych wzmocnień. Model najmniej restrykcyjnej terapii.
Założenia modelu. Wybrane techniki przeciwdziałania zachowaniom trudnym (materiały filmowe)


Dzień drugi – program (5 godzin)

  • Modulacja czynników wpływających na częstość i intensywność nieprawidłowych zachowań ucznia w ćwiczeniach praktycznych w tym:
prawidłowa komunikacja,
ustalanie dominacji,
podpowiedzi,
najczęściej popełniane błędy metodyczne

  • Model pracy z osobą agresywną tzw. TRZY TRÓJKĄTY -
nauka samokontroli u ucznia,
satysfakcjonujące i sensowne spędzanie czasu,
zewnętrzna kontrola zachowania

  • Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela:
praca w sytuacji zagrożenia,
utrata kontroli nad własnym zachowaniem,
najczęściej popełniane błędy taktyczne.

  • Strukturalizacja postępowania w przypadku:
zagrożenia życia lub zdrowia (ćwiczenia w bezbolesnym prowadzeniu i obezwładnianiu ucznia z zachowaniem modelu najmniej restrykcyjnej terapii)
oraz demonstracji siły przez ucznia (ćwiczenia).

 UWAGA! W drugim dniu szkolenia uczestnicy powinni być ubrani w strój który nie krępuje ruchów.

Pobierz program warsztatów
w formacie pdf

Cena: 123 zł (dla studentów zniżka - proszę pytać)

Rejestracja telefoniczna 501-487-205

Zapraszamy na a tam pierwsze materiały szkoleniowe do pobrania. Wybrane materiały również tu:

Chętnych na kolejną
edycję kursu
prosimy o

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem darmowej ORANGE BRAMKI SMS

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=